backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781

QUAN NIỆM/QUY TẮC CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia trình độ cao về chuyên môn, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là thướt đo giá trị thành công trong mỗi dự án mà chúng tôi triển khai
call

Mô hình MVC (Model - View - Controller) là một kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Nó giúp cho các developer tách ứng dụng của họ ra 3 thành phần khác nhau.

Razor đã được cải tiến ít nhiều ở phiên bản ASP.NET MVC 4. Đó không phải là cải tiến lớn, nhưng những thay đổi của nó giúp cho các lập trình viên cảm thấy hài lòng, đó là bởi vì họ sẽ chỉ phải viết ít code hơn để đạt được cùng kết quả như trước khia.

 Không cần phải sử dụng @Url.Content nữa

Chúng ta phải thường xuyên sử dụng @Url.Content trong phiên bản MVC 3 khi tham chiếu đến các tập tin CSS và JS. Và bởi vì chúng được gõ đi gõ lại quá nhiều, nên ở bản ASP.NET MVC 4, chúng ta không cần phải gõ nó nữa.

Ở ASP.NET MVC 3 chúng ta sẽ gõ:

 <script src="@Url.Content("~/Scripts/Controls.js")"></script>  

Bây giờ bạn có thể gõ:

<script src="~/Scripts/Controls.js"></script> 

 Nếu Razor nhận thấy có “~/”, nó sẽ tạo ra mã tham chiếu đến các tập tin CSS, JS tương tự như @Url.Content.

Mã điều kiện

Đôi khi bạn phải gõ những câu lệnh điều kiện để quy định các thuộc tính cho các tag của HTML, ví dụ như:

 <div @{if (myClass != null) { <text>class="@myClass"</text> } }>Content</div>

 Trong chúng thật phức tạp và khá phiền phức. Và bây giờ, để đơn giản hơn, bạn có thể gõ như sau:

 

<div class="@myClass">Content</div> 

 Nếu biến @myClass có giá trị null, nó sẽ không render ra thuộc tính class cho thẻ <div> ở trên. Như vậy thật là tiện lợi cho người lập trình.

 Hơn thế nữa, các câu lệnh điều kiện không chỉ hỗ trợ giá trị null, mà còn là giá trị Boolean.  Ví dụ:

 <input checked="@ViewBag.Checked" type="checkbox"/>

 Trong trường hợp @ViewBag.Checked có giá trị null hoặc false, nó sẽ được render thành:

  

<input type="checkbox"/> 

 Ngược lai, nếu @VietBag.Checked có giá trị là true, nó sẽ được render như dưới đây:

 

<input checked="checked" type="checkbox"/> 

 

Tổng kết

Có thể ASP.NET MVC 4 Razor còn có nhiều thay đối nữa chứ không chỉ là những cải tiến được đề cập. Tuy nhiên chỉ với những điều ở trên đây cũng khiến chúng ta hài lòng và yên tâm rằng Razor sẽ tiếp tục được cải tiến và nâng cao sự đơn giản trong cú pháp và cách thức lập trình. Razor thực sự rất tuyệt! Nếu bạn chưa từng lập trình với ASP.NET MVC hoặc ASP.NET Web Pages, hãy thử lập trình với chúng và trải nghiệm với Razor.