backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781

QUAN NIỆM/QUY TẮC CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia trình độ cao về chuyên môn, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là thướt đo giá trị thành công trong mỗi dự án mà chúng tôi triển khai
call

Tổng quan về các phân hệ trong phần mềm quản lý bệnh viện


Phần mềm quản lý bệnh viện

1.     Mục đích

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận tiếp nhận bệnh nhân, giảm thiểu thời gian chờ                  khám bệnh của bệnh nhân.
- Thông tin được rõ ràng, chi tiết đối với từng bệnh nhân cũng như bác sĩ khám bệnh.
- Nâng cao chất lượng khám và điều trị do việc lưu trữ thông tin tiền sử của bệnh nhân, tiết               kiệm thời gian khai báo khi tái khám tại bệnh viện.
- Tiết kiệm thời gian thực hiện các thống kê báo cáo.
- Ban giám đốc có thể theo dõi trực tiếp tình hình tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh thông                 qua các số liệu, báo cáo, biểu đồ hỗ trợ trong công tác điều hành.
- Tạo ra môi trường làm việc hiện đại, năng động, góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện.
 

2.        Tiếp đón bệnh nhân khám dịch vụ

        Mục đích: Lưu trữ thông tin hành chính của bệnh nhân khi đến khám bệnh lần đầu tiên, bao           gồm các thông tin sau.
- Thông tin hành chính: Nhập thông tin hành chính bao gồm thông tin họ và tên, năm sinh,              nghề nghiệp (nếu có), dân tộc , số dt (nếu có), số cmt (nếu có), quốc tịch, địa chỉ số nhà              hoặc thôn xóm, xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố, nơi sinh, giới tính, email.
- Thông tin khám bệnh bao gồm thông tin khoa khám bệnh, loại hình khám, phòng khám,             ngày vào viện, nơi giới thiệu (nếu có), người liên hệ (nếu có người liên hệ giúp), tuổi, loại                bệnh nhân khi vào viện.
 

3.     Tiếp đón bệnh nhân có bảo hiểm

           Mục đích: Lưu thông tin bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại                  bệnh viện hoặc bệnh nhân có thẻ BHYT được chuyển lên từ các tuyến dưới.
Bao gồm các thông tin:
+  Thông tin hành chính.
+  Thông tin vào viện.
+  Thông tin bảo hiểm y tế: Bao gồm thông tin thẻ bảo hiểm, mã nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tuyến điều trị, hạn sử dụng…
 

4.     Phiếu chờ khám

           Mục đích: Thông báo cho bệnh nhân biết được thời gian, số thứ tự chờ khám, loại hình                khám, phòng khám. Tránh được tình trạng mất trật tự, chen lấn…Ngoài ra trên phiếu chờ              khám còn có mã vạch(mã hóa mã cá nhân của bệnh nhân).
 

5.     Danh sách bệnh nhân đang chờ khám bệnh

Mục đích:
+  Cấp lại giấy chờ khám bệnh cho bệnh nhân nếu bệnh nhân làm mất.
+  Để người tiếp đón phân số lượng bệnh nhân tới các phòng khám cho đều, tránh tình trạng phòng có nhiều người chờ khám, phòng có ít người chờ khám.
 

6.     Tìm kiếm bệnh nhân:

Mục đích.
+  Xem thông tin bệnh nhân như  địa chỉ, người liên hệ…..
+  Tiểu sử bệnh nhân, số lần đến khám tại bệnh viện…..
+  Hỗ trợ việc tái sử dụng thông tin trong các lần khám tiếp theo
Thông tin từ khóa tìm kiếm.
+  Mã cá nhân (khi bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh thì hệ thống sẽ cấp cho bệnh nhân duy nhất một mã).
+  Mã bệnh nhân (mỗi lần đến khám bệnh nhân sẽ được cấp một mã khám bệnh).
+  Họ và tên, tên
+  Ngày tháng năm sinh.
+  Mã thẻ BHYT
 

7.     Danh sách đăng ký khám bệnh.

Mục đích:
+  Hiển thị danh sách đăng ký khám bệnh theo ngày, theo bảo hiểm y tế.
+  Hỗ trợ người sử dụng kiểm kê, giám sát, theo dõi bệnh nhân.
+  In danh sách bệnh nhân khám dịch vụ, bệnh nhân BHYT

8.     Thống kê, báo cáo bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh

Mục đích:
+  So sánh số lượng bệnh nhân đến đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện giữa các tháng với nhau tùy thuộc vào chọn lựa của người dùng.
+  So sánh số lượng bệnh nhân đến khám theo tiêu chí các loại hình khám
+  Thông kế số luợng bệnh nhân đăng ký mới và số lượng bệnh nhân cũ (đã từng đến khám chữa bệnh và điều trị)
+  Người sử dụng có thể chọn thống kê trong khoảng thời gian từ tháng mấy đến tháng mấy, chọn năm.
Xem kết quả thống kê:
 
Báo báo thống kê bệnh nhân khám bệnh

II. KHÁM BỆNH

1.     Mục đích

- Cập nhật trực tiếp các thông tin của bệnh nhân vào hồ sơ bệnh án. Tạo ra sự phối hợp                 thông tin giữa các phòng khám.
- Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh của bệnh nhân căn cứ vào hồ sơ bệnh sử của bệnh               nhân đã được lưu trữ trước đó.
- Chẩn đóan theo ICD X.
- Giúp bệnh nhân nhận được toa thuốc rõ ràng được in ra từ máy tin - > nâng cao độ hài              lòng của bệnh nhân khi tới bệnh viện, rút ngắn thời gian cấp phát thuốc do quầy phát thuốc          không cần nhập lại toa thuốc.
- Giảm thiểu thời gian lập báo cáo thông kê về danh sách bệnh nhân khám bệnh, thống kê               tình hình bệnh tật, ...
- Ban giám đốc có thể theo dõi tình hình khám chữa bệnh thông qua các báo cáo, thông kê.
  Phân hệ khám bệnh bao gồm:
+  Khám bệnh cho bệnh nhân theo phiếu chờ khám.
+  Chỉ định dịch vụ y tế.
+  Chỉ định dịch vụ cls.
+  Kê đơn thuốc tây y.
+  Kê đơn thuốc đông y
+  Tiểu sử bệnh nhân.
+  Danh sách bệnh án điện tử tây y
+  Danh sách bệnh án điện tử đông y
+  Thống kê khám bệnh.
+  Danh sách đơn thuốc tây y, đông y
+  Thống kê dơn thuốc tây y, đông y theo tên thuốc, theo bác sỹ, theo bệnh án, theo thời gian điều trị…
 

2.     Khám bệnh

2.1 Khám bệnh cho bệnh nhân theo phiếu chờ khám.

Mục đích.
-         Lưu lại thông tin trong phiếu khám bệnh nhằm phục vụ quá trình điều trị, thống kê báo cáo..hỗ trợ bệnh viện quản lý người bệnh dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng.
-         Có thể trao đổi thông tin bệnh nhân giữa các bệnh viện với nhau.
-         Khám bệnh nhân theo thứ tự, công bằng.
Phiếu khám bệnh bao gồm:
-         Tên khoa, danh sách phòng khám theo khoa.
-         Danh sách bệnh nhân chờ khám theo phòng khám, khi cửa sổ được mở ra đồng thời số thứ tự chờ nhỏ nhất được hiển thị trên form.
-         Sô thứ tự của bệnh nhân chờ khám hiển thị khi bệnh nhân đã đóng tiền rồi, nếu bệnh nhân chưa đóng tiền thì chưa được hiển thị trong danh sách chờ khám.
-         Thự tự thay đổi đến số tiếp theo bên cạnh số thứ tự còn có họ và tên, năm sinh, mã bệnh nhân.
Nhập thông tin khám bệnh vào phiếu khám:
-         Bao gồm thông tin sinh hiệu như là huyết áp, nhịp thở, mạch, cân nặng, chiều cao, nhiệt độ.
-         Thông tin về bệnh như là quá trình bệnh lý, tiểu sử bản thân, tiểu sử gia đình, chẩn đoán, chẩn đoán icd…xử trí, ghi chú thích nếu cần thiết
-         Thông tin xử trí bao gồm: Nhập viện, chuyển viện, chuyển khoa, cấp toa cho về, hẹn , ngoại trú.
-         Nếu người dùng chọn chuyển khoa, hệ thống sẽ đưa ra danh sách các khoa sẽ chuyển đến và sau đó đưa ra danh sách phòng của khoa sẽ chuyển đến.
Click lưu mới
-         Khi click Lưu mới thông tin trên form sẽ được kiểm tra truớc khi lưu mới vào cở sở dữ liệu nếu thông tin nhập vào thiếu và sai sót hệ thống sẽ đưa ra thông báo yêu cầu người sử dụng nhập lại
Click bỏ qua
-         Trường hợp bệnh nhân bỏ khám vì lý do nào đó khi đó người dùng click Bỏ qua bệnh nhân sẽ được bỏ qua và hệ thông sẽ đưa ra bệnh nhân khám tiếp theo.
Click Lưu tạm
-         Đối với các trường hợp bệnh nhân cần sự hỗ trở của xét nghiệm, chụp X quang,..thì thông tin khám bệnh ban đầu sẽ được lưu tạm thời chờ có kết quả của xét nghiệm, chụp X Quang,..thông tin sẽ được lưu đầy đủ vào cơ sở dữ liệu.
Khi đó người dùng Click Lưu tạm
          Chuyển khoa.
Sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng khám, bác sỹ khám bệnh thấy không đúng với khoa, phòng khám có thể chuyển sang khoa, phòng điều trị khác.
Chọn trong danh mục xử trí là chuyển khoa, hệ thống sẽ đưa ra khoa chuyển và phòng chuyển đến. Sau đó bác sỹ sẽ click Chuyển Khoa.
In phiếu khám, bệnh án điện tử
-         Sau khi thông tin phiếu khám được lưu mới vào cơ sở dữ liệu người sử dụng muốn in phiếu khám bệnh thì click In phiếu khám hệ thống sẽ tự động in phiếu khám bệnh.
-         Giao diện in phiếu khám.
Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng
-         Mục đích: Chỉ định các dịch vụ khám chữa bệnh cận lâm sàng.
-         Hỗ trợ cho quá trình khám bệnh diễn ra nhanh chóng, có sự thống nhất giữa bác sỹ chỉ định và người thực hiện dịch vụ cận lâm sàng.
Chỉ định xét nghiệm
Chỉ định siêu âm.
Bao gồm danh sách các loại siêu âm, thông tin bệnh nhân sử dụng, thông tin bác sĩ chỉ định.
-         Chọn dịch vụ siêu âm.
-         Dịch vụ sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời sẽ in ra một phiếu chỉ định siêu âm,
Chỉ định dịch vụ X Quang
     Bao gồm thông tin các loại dịch vụ X Quang, thông tin bệnh nhân, thông tin về bác     sĩ.
-           Chỉ định dịch vụ X Quang.
-           Chọn tên dịch vụ X Quang trong danh sách các loại X Quang.
Tiểu sử bệnh nhân
-         Mục đích: Xem thông tin chi tiết về quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện, thông tin cá nhân, thông tin người thân (nếu trước đó bệnh nhân đã từng đến khám)
Tra cứu ICD
-         Mục đích: Hỗ trợ người sử dụng thông tin các loại bệnh, mã các loại bệnh theo đúng quy định.
-         Giao diện tra cứu ICD: Giao diện bao gồm mã ICD và tên bệnh
-         Sau khi cửa sổ tra cứu ICD mở ra, người sử dụng có thể chọn tên loại bệnh bất kỳ bằng cách Click vào tên bệnh đó.
Kê đơn thuốc
-         Mục đích:
-         Hỗ trợ người dùng kê đơn thuốc nhanh chóng, chính xác, rõ ràng cho bệnh nhân
-         Hỗ trợ cho quầy bán thuốc của bệnh viện
-         Hỗ trợ người dùng tránh được thuốc cùng đặc trị, hay chống chỉ định…
-         Tên thuốc, số lượng thuốc cần phải dùng, đơn vị thuốc, lượng dùng, số lần dùng và ghi chú.
 
In đơn thuốc
Mục đích: Cấp thông tin thuốc điều trị cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng.

2.2 Danh sách bệnh nhân khám bệnh

Mục đích                                      
-         Thống kê danh sách số lượng bệnh nhân đến khám bệnh
-         Thống kê số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh, thống kê theo xử trí, theo bác sỹ, theo ngày tháng….
-         Danh sách bệnh nhân đến khám theo ngày và có bảo hiểm hay không có bảo hiểm.
Thông tin cửa sổ trên bao gồm mã bệnh nhân, họ và tên bệnh nhân, chẩn đoán, ghi chú, xử trí của bác sỹ khám bệnh.
Danh sách bệnh nhân khám bệnh không có bảo hiểm.
-         Danh sách bệnh nhân đến khám theo tiêu chí kết quả xử trí
-         Danh sách bệnh nhân theo bác sỹ khám
-         Danh sách bệnh nhân chưa được khám, hoặc bỏ khám
Danh sách khám bệnh có bảo hiểm.

2.3 Danh sách đơn thuốc

Mục đích
Thống kê số lượng đơn thuốc trong ngày, tháng. Thống kê loại thuốc hay dùng nhiều nhất.
-         Danh sách thuốc hay dùng trong ngày, tháng
-         Danh sách đơn thuốc theo ngày, tháng.
 
 

3.     Báo cáo, thống kê.

            - Báo cáo tình hình bệnh tệt tử vong theo quý.

III. NỘI TRÚ

1.                 Mục đích

-         Hỗ trợ quá trình quản lý bệnh nhân tại các khoa điều trị, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu chuyên môn và quản lý bệnh nhân nội trú bệnh viện.
-         Hỗ trợ khai thác tốt nhất các giường bệnh tại khoa.
-         Quản lý các thông tin điều trị, tìm kiếm nhanh chóng và chính xác các thông tin quá trình điều trị của bệnh nhân hỗ trợ cho công tác điều trị.
-         Hỗ trợ lãnh đạo trong việc thanh tra, rà soát hoạt động tại mỗi khoa.
-         Giúp phân hệ quản lý viện phí tính toán và thanh toán nhanh chóng và chính xác.
-         Lưu trữ thông tin điều trị nội trú của bệnh nhân, hỗ trợ quá trình tìm kiếm, tìm hiểu tiểu sử bệnh nhân, hỗ trợ khai thác tốt các giường bệnh tại khoa, hỗ trợ trong việc xin cấp phát thuốc.

2.                 Tiếp đón nội trú không có bảo hiểm

Mục đích: Tiếp đón bệnh nhân trực tiếp không phải qua phần tiếp đón ban đầu khi vào việc, đối với bệnh nhân chắc chắn là phải nằm viện.
-         Nhập thông tin hành chính, thông tin bệnh viện
Bao gồm các thông tin
Giống như tiếp đón ban đầu khi vào viện.

3.                 Tiếp đón nội trú có bảo hiểm

Mục đích: Tiếp đón trực tiếp đối với bệnh nhân có bảo hiểm và chắc chắn phải nằm nội trú
Nhập thông tin tiếp đón
Bao gồm thông tin hành chính, thông tin vào viện, thông tin bảo hiểm y tế
Giống như tiếp đón có bảo hiểm ở phần tiếp đón khi vào viện.

4.                 Khám nội trú.

Mục đích:
Khám bệnh cho những bệnh nhân, không qua tiếp đón khám bệnh mà được đưa thẳng vào nội trú.
 

5.                 Chờ nội trú.

Mục đích: Tiếp nhận bệnh nhân từ bên khám bệnh chuyển sang,
          Thông tin tiếp nhận nội trú bao gồm:        
Danh sách bệnh nhân đang chờ xét vào nội trú theo từng khoa
Danh sách bao gồm họ và tên bệnh nhân, mã bệnh nhân.
Thông tin kết quả khám bệnh
Sau khi Click bệnh nhân bên danh sách bệnh nhân thì bên thông tin phiếu khám bệnh sẽ hiện thị kết quả khám của bệnh nhân, ứng với mã hoặc tên bệnh nhân được click.
Tiểu sử bệnh nhân:
Sau khi chọn bệnh nhân người sử dụng muốn xem chi tiết về bệnh nhân có thể ClickTiểu sử bệnh nhân khi đó một cửa sổ xuất hiện có đầy đủ thông tin về bệnh nhân.
         Thônh tin về tiểu sử bệnh nhân bao gồm:
-         Danh sách các lần đến khám, điều trị của bệnh nhân
-         Thông tin khám bệnh ứng với các lần đến khám
-         Danh sách đơn thuốc ứng với các lần đến khám
-         Danh sách sử dụng dịch vụ cls ứng với các lần đến khám.
-         Danh sách điều trị ứng với các lần đến khám
-         Thông tin cá nhân về bệnh nhân.

6.                 Nội trú

Mục đích:   Hỗ trợ người sử dụng danh sách bệnh nhân nội trú theo khoa. Tìm kiếm bệnh nhân nội trú.
 
                                               
-         Thông tin tìm kiếm bệnh nhân nội trú.
Khi người sử dụng điền từ khóa tìm kiếm một danh sách bệnh nhân sẽ đựoc hiển thị ra.
-         In danh sách bệnh nhân nội trú

5.1 Phân giường nằm

Mục đích:
Phân giường cho bệnh nhân nội trú, thuận tiện trong việc quản lý bệnh nhân, quản lý giường bệnh.
          Thông tin bao gồm:
-         Danh sách giường đang có bệnh nhân nằm.
-         Thông tin về phòng, danh sách giường thuộc phòng.
-    Chuyển giường cho bệnh nhân nội trú.

5.2 Phân công bác sỹ điều trị

Mục đích:
Hỗ trợ phân công bác sỹ khám và điều trị một cách nhanh chóng, thuận tiện trong việc quản lý.
Thông tin phân công bác sỹ điều trị bao gồm:
-         Thông tin về bác sỹ, họ tên, mã bệnh nhân.
-         Danh sách bác sỹ của khoa đã được phân công điều trị.
Lưu thông tin bác sỹ điều trị
In danh sách.

5.3 Y lệnh

Mục đích:
Hỗ trợ bác sỹ trong quá trình điều trị hằng ngày cho bệnh nhân.
Hỗ trợ điều trị và chữa trị cho bệnh nhân.
Thông tin y lệnh gồm có:
-         Thông tin về bệnh nhân.
-         Thông tin về bác sỹ, y tá phụ trách chính
-         Thông tin về bệnh án.
-         Thông tin về diễn biến điều trị
-         Thông tin về y lệnh
Kê đơn thuốc hằng ngày cho bệnh nhân
Giống như phần kê đơn thuốc ở khám bệnh.
Chỉ định dịch vụ cls
Giống như phần chỉ định dịch vụ cận lâm sàng ở phần khám bệnh.
Chỉ định dịch vụ y tế
Giống như phần chỉ định dịch vụ y tế ở phần khám bệnh.

5.4 Chuyển khoa điều trị

Mục đích:
     Chuyển khoa điều trị khác cho bệnh nhân sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh ở khoa nào đó.
Nhập thông tin chuyển khoa điều trị:
-         Ngày chuyển khoa
-         Khoa chuyển đến
-         Chẩn đoán sơ bộ bệnh

5.5 Gửi điều trị tạm thời

Mục đích
Gửi bệnh nhân sang khoa khác điều trị
        Nhập thông tin điều trị tạm thời:
-         Tên khoa sẽ điều trị tạm thời
-         Ngày chuyển đến khoa điều trị tạm thời
-         Chẩn đoán sơ bộ
-         In thông tin điều trị tạm thời ra phiếu
 

5.6 Kê đơn thuốc, cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Mục đích: Kê đơn thuốc cho bệnh nhân nội trú, rồi tổng hợp số lượng các loại thuốc từ các đơn thuốc để gửi lên khoa dược, xin cấp thuốc.
-         Tên thuốc, số lượng thuốc, lần dùng, lượng dùng, ngày kê đơn
-         Kiểm tra thông tin nhập đơn thuốc
-         Lưu vào cơ sở dữ liệu
-         In thông tin đơn thuốc cho bệnh nhân.

5.7 Xuất viện

Mục đích:
Hỗ trợ quá trình xuất viện diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.
Thông tin xuất viện bao gồm:
-         Thông tin về bệnh nhân
-         Thông tin về kết quả khám chữa điều trị bệnh nhân
Lưu mới thông tin xuất viện
In phiếu xuất viện cho bệnh nhân

5.8 Tử vong

Mục đích:
Thống kê báo cáo danh sách bệnh nhân tử vong, hỗ trợ bác sỹ quản lý thông tin về bệnh nhân tử vong.

5.9 Phiếu xin cấp thuốc

Mục đích:
Hỗ trợ bác sỹ trong quá trình tổng hợp số lượng thuốc từ các đơn thuốc để xin cấp thuốc ở khoa dược.

5.10 Bệnh án điện tử

Bệnh án nội khoa
Bệnh án ngoại khoa

7.                 Báo cáo, thống kê

-         Báo cáo công tác khám chữa bệnh nội trú.

IV. Cận lâm sàng

1.    Phiếu xét nghiệm:

1.1 Phiếu chỉ định xét nghiệm:

Chức năng: Để lập phiếu xét nghiệm cho bệnh nhân .
-                            In mã vạch:
 In danh sách  mã bệnh phẩm

1.2 Quản lý danh sách phiếu xét nghiệm:

           Chức năng: Quản lý danh sách phiếu xét nghiệm.

        1.3 Chỉ số xét nghiệm:

           Chức năng: Cập nhật danh mục chỉ số xét nghiệm

        1.4 Thống kê xét nghiệm:

         Thống kê số lượng xét nghiệm mà khoa, bệnh viện đã thực hiện trong một khoảng thời gian             nào đó để có các định hướng cho thích hợp.
-         1. Chọn khoảng thời gian thống kê
-         2. Chọn thống kê theo tháng hoặc theo năm
-         3. Chọn hình thức thống kê: Thống kê đơn giản hoặc thống kê theo tiêu chí khác;
-         4Chọn loại thống kê: thống kê lẻ theo từng tiêu chí một hoặc thống kê gộp các tiêu chí lại với nhau
-         5Chọn tiêu chí thống kê: có thể thống kê theo thời gian, theo giới tính, theo độ tuổi, theo bác sĩ hoặc theo nhóm xét nghiệm.
Thống kê theo tiêu chí khác:

2.     Phiếu chụp X-Quang

2.1 Phiếu yêu cầu chiếu chụp:

 
           Để lập phiếu chụp X Quang cho bệnh nhân .

2.2 Danh sách phiếu X Quang:

          Chức năng: Quản lý danh sách phiếu X Quang.
In kết quả của phiếu X Quang:

3.    Phiếu khám siêu âm

3.1 Phiếu siêu âm:

Chức năng: Lập phiếu siêu âm cho bệnh nhân .
-                            in phiếu siêu âm.

3.2 Danh sách phiếu siêu âm:

         Chức năng: Quản lý danh sách phiếu Siêu âm .
In kết quả của phiếu Siêu âm :

4.    Điện tâm đồ

4.1 Phiếu điện tim:

Chức năng: Lập phiếu điện tim cho bệnh nhân.
-                            in phiếu điện tim.
 
In phiếu điện tim.

4.2 Danh sách phiếu điện tim:

         Chức năng: Quản lý danh sách phiếu Điện tim.
         - Danh sách phiếu Điện tim.
In kết quả của phiếu Điện tim:
 

V. VIỆN PHÍ

1.     Mục đích

Phân hệ phục vụ công tác thu ngân điều trị ngoại trú và nội trú. Phân hệ kết hợp với các phân hệ Tiếp nhận bậnh nhân, Phòng khám lâm sàng, xét nghiệm, Quản lý bệnh nhân nội trú, quản lý dược để thực hiện tính toán viện phí nhanh chóng, chính xác cho tất cả các đối tượng bệnh nhân( Bảo hiểm y tế, dịch vụ, miễn, giảm …) tài bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ hình thức thu phí nào.
Thống kê, báo cáo giúp ban lãnh đạo quản lý, giám sát thuận tiện.

2.    Thanh toán viện phí.

 
    Thông tin viện phí bao gồm:
-         Danh sách bệnh nhân phải trả viện phí theo khoa điều trị, khám bệnh
-         Ứng với mỗi bệnh nhân là thông tin các khoản viện phí phải trả
-         Thông tin về bảo hiểm nếu có, mức hưởng bảo hiểm, mức hưởng dịch vụ kỹ thuật cao, số tiền tạm ứng khi vào viện, số tiền phải trả cho bệnh nhân.
In hóa đơn
Bảo hiểm y tế
-         In báo cáo đề nghị các khoản phải trả của ngoại trú cho bảo hiểm y tế thanh toán
-         In báo cáo đề nghị các khoản phải trả trong nội trú cho bảo hiểm y tế thanh tóan
 

3.     Thu tiền tạm ứng

   Mục đích:
Hỗ trợ thu tiền tạm ứng khi bệnh nhân nội trú
-         Thông tin về bệnh nhân và số tiền bệnh nhân đã đóng.
-         Danh sách các lần bệnh nhân đóng tiền, đóng tiền theo khoa.
        Danh sách thanh toán viện phí.

4.     Thống kê, báo cáo

-         Báo cáo danh sách viện phí theo tháng, quý, năm.
-         Báo cáo danh sách viện phí theo từng khoa.
-         Báo cáo ban giám đốc.
-         Thống kê, so sánh theo từng tháng, quý, năm.
VI. DƯỢC

1.    Mục đích

        Quản lý kho thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện, cung cấp các hóa đơn chứng từ báo cáo                nhanh chóng, đúng thủ tục, tránh rườm rà, chống thất thoát lãng phí thuốc vật tư.
        Có thể phân chia theo nhiều kho tùy theo nhu cầu của người sử dụng, tự động hỗ trợ số                 chứng từ, hỗ trợ kết xuất ra các file định dạng khác nhau.
2.       

VII. BHYT

1.      Mục đích

        Cung cấp các mẫu báo cáo như mẫu 20, mẫu 21, mâu 25, mẫu 26, mẫu 31, mẫu 32, mẫu 79           chi tiết, mẫu 79 tổng hợp… phục vụ trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế cho bệnh viện         nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, hỗ trợ kết xuất ra các file định dạng khác nhau.

VIII. BÁO CÁO TỔNG HỢP

1.    Mục đích

       Cung cấp cho ban giám đốc, trưởng phó khoa, các bác sỹ, y tá tất cả các mẫu biểu báo cáo          theo quy định của Bộ Y tế.