backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781

QUAN NIỆM/QUY TẮC CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia trình độ cao về chuyên môn, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là thướt đo giá trị thành công trong mỗi dự án mà chúng tôi triển khai
call

Phần mềm Phổ cập mầm non

PHẦN MỀM PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON
( Hướng dẫn, giới thiệu phần mềm PCGDMN )

 Phần mềm Phổ cập mầm non

Dữ liệu cơ bản (bao gồm : Quản lý xã phường, quản lý trường học, quản lý khối lớp, quản lý lớp học, quản lý dân tộc và danh mục khác) - Quản lý xã phường
 - Quản lý trường học
 - Quản lý khối lớp
 - Quản lý lớp học

 - Quản lý dân tộc và danh mục khác

Dữ liệu phổ cập (bao gồm: Phiếu điều tra phổ cập, biểu theo dõi danh sách trẻ theo năm, biểu thống kê cán bộ, giáo viên, biểu thống kê phòng học và cơ sở vật chất, biểu thống kê trẻ 5 tuổi)

 


 - Phiểu điểu tra phổ cập 
Xuất báo cáo phiếu điểu tra
Hướng dẫn điều tra phổ cập
 - Sổ theo dõi danh sách trẻ theo năm sinh
Xuất báo  cáo
Hướng dẫn theo dõi danh sách trẻ theo năm
 - Biểu thống kê cán bộ, nhân viên, giáo viên
Xuất báo cáo
Hướng dẫn Thống kê cán bộ, giáo viên, nhân viên
 - Biểu thống kê phòng học, cơ sở vật chất
Xuất báo cáo
Hướng dẫn thống kê phòng học cơ sở vật chất
 - Biểu thống kê trẻ 5 Tuổi

Xuất báo cáo

Tiện ích phổ cập mầm non (bao gồm : xuất dữ liệu, ghép dữ liệu, cơ sở dữ liệu, tính tỷ lệ chuyên cần) - Xuất dữ liệu
Tệp dữ liệu và ghép dữ liệu
Thống kê số lượng GDMN
Tính tỷ lệ chuyên cần

Trợ giúp, Thông tin bản quyền