backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781

QUAN NIỆM/QUY TẮC CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia trình độ cao về chuyên môn, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là thướt đo giá trị thành công trong mỗi dự án mà chúng tôi triển khai
call

Phần mềm quản lý và dinh dưỡng mầm non

 Phần mềm quản lý và dinh dưỡng mầm non liên thông 3 cấp :
      Phần mềm được xây dựng trên nền tảng server, sử dụng công nghệ: PHP Mysql. Hệ thống CSDL tập trung, giúp tính toán, lưu trữ tập trung số liệu. Phần mềm được xây dựng và triển khai trên cơ cấu tập trung giúp việc triển khai dễ dàng, cập nhật phần mềm.
I. Chức năng của “Phần mềm quản lý mầm non liên thông 3 cấp” đối với Sở giáo dục và đào tạo
-                   Sở giáo dục và đào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND Tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và đào tạo  trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND Tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-       Chức năng: Phần mềm quản lý mầm non dùng cho sở Giáo dục tổng hợp báo cáo của các phòng, các trường gửi lên.Phần mềm quản lý mầm non đáp ứng mọi yêu cầu về số liệu, báo cáo trong ngành mầm non trong sở GD. Ngoài ra phần mềm còn có tính năng trợ giúp cho Sở giáo dục triển khai công văn,quyết định từ Vụ mầm non về các Phòng và các trường.
II. Chức năng của “Phần mềm quản lý mầm non liên thông 3 cấp” đối với Phòng giáo dục và đào tạo
-     Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.    
-     Chức năng: Phần mềm quản lý mầm non cho phòng GD, tổng hợp báo cáo của  các trường mầm non gửi lên, kiểm tra kết quả báo cáo dựa trên dữ liệu thực tế. Phần mềm trợ giúp cho các phòng trong việc nhận công văn,quyết định từ Sở gửi xuống. Mặt khác cũng hỗ trợ cho Phòng trong việc triển khai các kế hoạch xuống trường.
III. Chức năng của “Phần mềm quản lý mầm non liên thông 3 cấp” đối với Trường mầm non cơ sở
-       Trường mầm non đóng vai trò quan trọng và trực tiếp trong việc giáo dục trẻ. Mục tiêu cần đạt được của các trường mầm non chính là chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
-       Chức năng: Phần mềm quản lý mầm non trợ giúp rất nhiều cho các trường trong công tác nuôi dạy và chăm sóc trẻ. Ngoài ra phần mềm còn tự động đưa ra các báo cáo dưới dạng Excel để phục vụ các trường trong việc tổng hợp, đánh giá kết quả gửi lên Sở và Phòng. Việc sử dụng phần mềm sẽ giúp người dùng giảm bớt được gánh nặng thời gian trong công việc cũng như đưa ra được kết quả chính xác trong báo cáo .
Với phương châm hợp tác lâu dài toàn diện và uy tín nhất, TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN UDCNTT – BẬC HỌC MẦM NON chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý lãnh đạo hệ thống phần mềm Quản lý Mầm non liên thông 3 cấp kết hợp với chương trình phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi. Với mong muốn được hợp tác và có ý kiến đóng góp để tập đoàn chúng tôi hoàn thiện sản phẩm của mình hơn để có thể đưa ra những UDCNTT hoàn thiện nhất phục vụ cho công tác giáo dục bậc học mầm non nước nhà ngày càng phát triển.

BAN LÃNH ĐẠO