backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781
PHỔ CẬP TRỰC TUYẾN»Giới thiệu
 
Phần mềm Phổ cập mầm non
Phần mềm Phổ cập mầm non Dữ liệu cơ bản (bao gồm : Quản lý xã phường, quản lý trường học, quản lý khối lớp, quản lý lớp học, quản lý dân tộc và danh mục khác)...
10/15/2013 10:37:45 AM