backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781
DINH DƯỠNG MẦM NON»Giới thiệu
 
Phần mềm quản lý và dinh dưỡng mầm non
Phần mềm được xây dựng trên nền tảng server, sử dụng công nghệ: PHP Mysql. Hệ thống CSDL tập trung, giúp tính toán, lưu trữ tập trung số liệu. Phần mềm được xây dựng và triển khai...
10/15/2013 10:50:59 AM