backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781
TIN CÔNG NGHỆ»Asp.net MVC 4.0
 
Mô hình MVC (Model - View - Controller) là một kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Nó giúp cho các developer tách ứng dụng của họ ra 3 thành phần khác nhau.
Razor đã được cải tiến ít nhiều ở phiên bản ASP.NET MVC 4. Đó không phải là cải tiến lớn, nhưng những thay đổi của nó giúp cho các lập trình viên cảm thấy hài lòng, đó là bởi vì họ...
10/14/2013 2:33:29 PM  
Mô hình MVC là gì? Ưu nhược điểm của MVC?
Mô hình MVC (Model - View - Controller) là một kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Nó giúp cho các developer tách ứng dụng của họ ra 3...
10/14/2013 2:30:39 PM  
[MVC] Những điểm mới của ASP.NET MVC qua từng phiên bản
Cải tiến để mặc mẫu dự án (Enhancements to Default Project Templates) Các mẫu được sử dụng để tạo mới ASP.NET MVC 4 dự án đã được cập nhật để tạo ra một trang web trông hiện đại...
10/14/2013 2:27:13 PM