backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781
TIN CÔNG NGHỆ»Giới thiệu MVC 4.0
 
MVC là gì
MCV (Model View Controller) là tên một phương pháp chia nhỏ một ứng dụng thành ba thành phần để cài đặt, mỗi thành phần đóng một vai trò khác nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là...
10/14/2013 2:48:42 PM  
Giới thiệu ASP.NET MVC 4
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một ứng dụng ASP.NET MVC 4 đơn giản sử dụng Visual Studio 2012. Nếu bạn đang sử dụng Visual Studio 2010 bạn cần phải cài đặt thêm một số...
10/14/2013 2:46:41 PM