backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG»Quy trình dự án
 
Quy trình triển khai
Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng và tư vấn gói sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng. Xác định yêu cầu của khách hàng về các tính năng của website, SEO, mỹ thuật – phong cách, tên...
10/14/2013 10:05:59 AM