backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781
PHẦN MỀM Y TẾ»Giới thiệu
 
Tổng quan về các phân hệ trong phần mềm quản lý bệnh viện
- Nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận tiếp nhận bệnh nhân, giảm thiểu thời gian chờ khám bệnh của bệnh nhân. - Thông tin được rõ ràng, chi tiết đối với từng bệnh nhân cũng như...
10/14/2013 3:05:49 PM