backgroud left
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Phòng 701 Tòa nhà N3 - 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phone: (+84) 46.328.5781 Email: qt@phattrienviet.com.vn
Fax: (+84) 46.328.5781
PHẦN MỀM Y TẾ»Dịch vụ
 
Các thành tích sản phẩm Phần mềm quản lý bệnh viện
- Lọt vào vòng sơ khảo Nhân tài đất việt 2009 cùng 8 sản phẩm y tế khác. - Tham gia triển lãm tại Techmart ASIAN + 3 tại triển lãm Giảng Võ tháng 09/2009 - Sản phẩm được in trong...
10/14/2013 3:34:28 PM